KORİGE BORU VE EK PARÇALARI
Korige Borular HDPE hammaddesinden ekstrüzyon kalıplama yöntemi ile çift cidarlı SN4 ve SN8 olarak üretilmektedir. Üretim çapları 100 mm'den 1000 mm'ye kadardır . Birleşiminde 100 mm'den 400 mm'ye(400 mm dahil) kadar bir manşon iki conta kullanılmaktadır. 500 mm'den 1000 mm'ye kadar muflu contalı olarak birleşmektedirler . Üretim boyları standart 7 m olup talep halinde 6 m olarakta üretilebilmektedir . Teleskopik yükleme sayesinde(iç içe geçerek) nakliyede avantaj sağlamaktadır . Borular basınçsız hatlarda kullanılmaktadır . Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları için taşımış oldukları yüksek debi sayesinde diğer boru cinslerine karşı çok avantajlıdırlar . Ayrıca daha farklı amaçlar için de kullanıldığı görülmektedir . Örneğin kütük nakli , hayvan yemliği , kolon kalıbı vb. gibi durumlar içinde kullanıldığı görülmüştür . Bu boruların diğer boru cinslerine göre en büyük avantajları sızdırmazlık , döşeme kolaylığı , şantiye içindeki yatay ve düşey taşımalarda minumum zayiyat , uzun servis ömürleri ve uzun vadede düşük maliyete sahip olmalarıdır . Dikkat edilmesi gereken en önemli hususların başında taşımış olduğu likitin 40 C' den daha fazla olmaması ve döşenirken sıkıştırma kurallarına riayet etmektir .

EK PARÇALAR