Tünel Tipi Drenaj Boruları
PVC Tünel Tipi boruları yüzey sularını(özellikle yağmur suları) drene etmek için tasarlanan drenaj borularıdır . Özellikle karayolları yollarda drenaj amaçlı kullanmaktadır . Boru boyları 6 m olup . 100 mm , 150 mm ve 200 mm çaplarında üretimi yapılmaktadır .

EK PARÇALAR